„Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” (2 Tm 3,16)
„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” (Rz 10, 17)

roku 2021 pragniemy wszystkich zachęcić do przeczytania całego Pisma św. Papież Benedykt w Orędziu na XXI Światowy Dzień Młodzieży pisał:
„[…] zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa. Św. Hieronim tak o tym pisze: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (PL 24, 17; por. Dei verbum, 25).[…] Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was oczekuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie!”

Plan czytania można pobrać tutaj.
Wszyscy używający androida lub posiadający konto google mogą pobrać plan do kalendarza google TUTAJ

Można także skorzystać z aplikacji mobilnych albo z pomocy zamieszczonych w sieci:
Plan wraz z czytaniami na każdy miesiąc.
Plan czytania opracowany przez Jacka Święckiego

Pomocy jest wiele. Najważniejsze to podjęć decyzję i rozpocząć!

Zaczynamy 1 stycznia.

Dla wszystkich, którzy zdecydują się zacząć poźniej, plan na 365 kolejnych dni TUTAJ