Ogłoszenia

ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024

1. Rozpoczeliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Krzysztof Świta.

2. Dziś Niedziela ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami, zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.

3. Gorzkie Żale dziś o godz. 17.40.

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dla chorych o godz. 15.00, dzieci o godz. 16.00, dorośli i młodzież o godz.17.15.

5. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży niedziela i środa o godz. 19.00 w kościele dolnym, prowadzone przez katechistów Drogi Neokatechumenalnej.

6. W zakrystii są do nabycia paschaliki i baranki Wielkanocne Caritas.

7. W środę, kolejne nabożeństwo ku czci św. Szarbela, rozpocznie się o godz. 17.00, modlitwą różańcową w intencjach zapisanych przez pielgrzymów, modlitwie przewodniczy ksiądz.

8. W Piątek 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

9. W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Sobota Miesiąca.

10. Pierwszy Piątek Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 16.30, 18.00. Spowiedź 6.20-7.00, 16.00 – 16.30,          17.15-18.00.

11. Pierwsza Sobota adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 17.00 w kaplicy miłosierdzia. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.00.

12. Odwiedziny chorych w piątek.

13. Pielgrzymka Gietrzwałd, św. Lipka, Wilno, Troki, Kowno 15-17 marca 2024, 480 zł.+110 euro, organizuje KRZ tel. 846399797

 

Rekolekcje Wielkopostne w  Parafii MB Królowej Polski w Zamościu

25 – 27 luty 2024 r. Rekolekcjonista ks. Krzysztof Świta

II Niedziela Wielkiego Postu – 25 II 2024

Msze św. z naukami: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 16.00, 18.00 (z nauką dla młodzieży)

Gorzkie Żale o godz. 17.40

Poniedziałek – 26 II 2024 

6.30 – Msza św. z nauką

8.30 – Msza św. z nauką

10.00-10.30 Nauka dla Przedszkolaków i SP klasy 1-3

11.00 – Msza św. z nauką dla Szkoła Podstawowa klasy 4-8

16.00 – Msza św. z nauką

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Wtorek  – 27 II 2024  (dzień spowiedzi) Sakrament pojednania i pokuty w godzinach:

6.20 – 7.00,

8.00 – 9.00,

10.30 -11.00,

15.30 – 16.00,

17.15 – 18.00

6.30 – Msza św. z nauką

8.30 – Msza św. z nauką

10.00-10.30 Nauka dla Przedszkolaków i Szkoła Podstawowa klasy 1-3

11.00 – Msza św. z nauką dla Szkoła Podstawowa klasy 4-8

16.00 – Msza św. z nauką dla chorych

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 17.50 każdego dnia.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

maja - odpust

rozpoczęcie budowy

parafian

ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024

1. Rozpoczeliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Krzysztof Świta.

2. Dziś Niedziela ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami, zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.

3. Gorzkie Żale dziś o godz. 17.40.

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dla chorych o godz. 15.00, dzieci o godz. 16.00, dorośli i młodzież o godz.17.15.

5. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży niedziela i środa o godz. 19.00 w kościele dolnym, prowadzone przez katechistów Drogi Neokatechumenalnej.

6. W zakrystii są do nabycia paschaliki i baranki Wielkanocne Caritas.

7. W środę, kolejne nabożeństwo ku czci św. Szarbela, rozpocznie się o godz. 17.00, modlitwą różańcową w intencjach zapisanych przez pielgrzymów, modlitwie przewodniczy ksiądz.

8. W Piątek 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

9. W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Sobota Miesiąca.

10. Pierwszy Piątek Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 16.30, 18.00. Spowiedź 6.20-7.00, 16.00 – 16.30,          17.15-18.00.

11. Pierwsza Sobota adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 17.00 w kaplicy miłosierdzia. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.00.

12. Odwiedziny chorych w piątek.

13. Pielgrzymka Gietrzwałd, św. Lipka, Wilno, Troki, Kowno 15-17 marca 2024, 480 zł.+110 euro, organizuje KRZ tel. 846399797

 

Rekolekcje Wielkopostne w  Parafii MB Królowej Polski w Zamościu

25 – 27 luty 2024 r. Rekolekcjonista ks. Krzysztof Świta

II Niedziela Wielkiego Postu – 25 II 2024

Msze św. z naukami: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 16.00, 18.00 (z nauką dla młodzieży)

Gorzkie Żale o godz. 17.40

Poniedziałek – 26 II 2024 

6.30 – Msza św. z nauką

8.30 – Msza św. z nauką

10.00-10.30 Nauka dla Przedszkolaków i SP klasy 1-3

11.00 – Msza św. z nauką dla Szkoła Podstawowa klasy 4-8

16.00 – Msza św. z nauką

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Wtorek  – 27 II 2024  (dzień spowiedzi) Sakrament pojednania i pokuty w godzinach:

6.20 – 7.00,

8.00 – 9.00,

10.30 -11.00,

15.30 – 16.00,

17.15 – 18.00

6.30 – Msza św. z nauką

8.30 – Msza św. z nauką

10.00-10.30 Nauka dla Przedszkolaków i Szkoła Podstawowa klasy 1-3

11.00 – Msza św. z nauką dla Szkoła Podstawowa klasy 4-8

16.00 – Msza św. z nauką dla chorych

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 17.50 każdego dnia.

zrób krok do przodu

Dołącz do duszpasterstwa

Ministranci

Ministrant – nazwa pochodzi od łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami (OWMR 66). Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni.

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" - katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR

Legion Maryi

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Oaza Rodzin

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Schola

W naszej parafii istnieje również schola młodzieżowa
uświetniająca śpiewem i muzyką Msze Święte i inne ważne wydarzenia.