Ogłoszenia

ogłoszenia

II Niedziela Zwykła 17.01.2021 r.

 1. Dziękujemy za posługę Słowa ks. dr. Zygmuntowi Jagiełło Notariuszowi Kurii Diecezjalnej i Dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego.

 2. Coraz więcej rodziców zmaga się z dramatem porzucania praktyk przez ich dzieci i życie w stanie grzechu ciężkiego co prowadzi do utraty wiary.

Zapraszamy rodziny do wspólnej modlitwy za swoje dzieci, a także wszystkich, którzy chcą wspomóc takich rodziców w poniedziałek o godz. 17.00 na adorację prowadzoną przez ks. Macieja i Duszpasterstwo Rodzin.

Chcemy spotykać się na takiej modlitwie w każdy 3 poniedziałek miesiąca.

 1. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

 2. We wtorek przypada dzień imienin Biskupa Mariusza Leszczyńskiego oraz ks. Mariusza Skubisa duszpasterza naszej Parafii.

 3. Trwa Rok św. Józefa zapraszamy mężczyzn na wspólny różaniec o godz. 17.15, najbliższy wtorek.

 4. W czwartek Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka.

 5. Zachęcam do nabywania TK Niedziela.

 6. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio przygotowała kalendarze misyjne na rok 2021. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na żywność i ubrania dla dzieci z miejscowości Kinna w Kenii, które od stycznia rozpoczęły nowy rok szkolny. Ofiara za kalendarze dobrowolna.

Kalendarze są wyłożone na stoliku pod chórem.

 1. Zmarli: Adela Kubińska l. 83, Franciszek Nowosad l. 77, Barbara Bełkot l. 83.

 2. Prosimy o przestrzeganie rozporządzeń epidemicznych.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

maja - odpust

rozpoczęcie budowy

parafian

ogłoszenia

II Niedziela Zwykła 17.01.2021 r.

 1. Dziękujemy za posługę Słowa ks. dr. Zygmuntowi Jagiełło Notariuszowi Kurii Diecezjalnej i Dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego.

 2. Coraz więcej rodziców zmaga się z dramatem porzucania praktyk przez ich dzieci i życie w stanie grzechu ciężkiego co prowadzi do utraty wiary.

Zapraszamy rodziny do wspólnej modlitwy za swoje dzieci, a także wszystkich, którzy chcą wspomóc takich rodziców w poniedziałek o godz. 17.00 na adorację prowadzoną przez ks. Macieja i Duszpasterstwo Rodzin.

Chcemy spotykać się na takiej modlitwie w każdy 3 poniedziałek miesiąca.

 1. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

 2. We wtorek przypada dzień imienin Biskupa Mariusza Leszczyńskiego oraz ks. Mariusza Skubisa duszpasterza naszej Parafii.

 3. Trwa Rok św. Józefa zapraszamy mężczyzn na wspólny różaniec o godz. 17.15, najbliższy wtorek.

 4. W czwartek Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka.

 5. Zachęcam do nabywania TK Niedziela.

 6. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio przygotowała kalendarze misyjne na rok 2021. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na żywność i ubrania dla dzieci z miejscowości Kinna w Kenii, które od stycznia rozpoczęły nowy rok szkolny. Ofiara za kalendarze dobrowolna.

Kalendarze są wyłożone na stoliku pod chórem.

 1. Zmarli: Adela Kubińska l. 83, Franciszek Nowosad l. 77, Barbara Bełkot l. 83.

 2. Prosimy o przestrzeganie rozporządzeń epidemicznych.

zrób krok do przodu

Dołącz do duszpasterstwa

Ministranci

Ministrant – nazwa pochodzi od łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami (OWMR 66). Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni.

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" - katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR

Legion Maryi

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Oaza Rodzin

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Schola

W naszej parafii istnieje również schola młodzieżowa
uświetniająca śpiewem i muzyką Msze Święte i inne ważne wydarzenia.