Ogłoszenia

ogłoszenia

XVII Niedziela Zwykła

25.07.2021

 1. Dziś, po Mszach św. Błogosławieństwo pojazdów i zbiórka do puszek na środki transportu dla polskich misjonarzy.

 2. Jutro wspomnienie św. Joachima i Anny Rodziców NMP. Jest to dzień szczególnej wdzięczności dla rodziców i dziadków.

 3. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas dla Powodzian.

 4. Zmarli: Sebastian Włoch l. 40, Alfreda Bilska l. 94.

 5. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuariów: Kodeń, Pratulin, Święta Woda, Wigry, Sejny, Sokółka, Augustów, Kruszyniany 06-08 września 2021 r. Zapisy u ks. Proboszcza do końca lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

 6. Jest do nabycia nowy numer TK Niedziela.

 7. Dziękuję, za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na fotowoltaikę 7646 zł. Bóg zapłać oraz za ofiary indywidualne:100, 150, 3x 200 zł., oraz 1500 i 400 zł. na figurę św. Józefa.

 1. W dniach 2-13 sierpnia odbędzie się 39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasna Górę.

 2. W dniach 17-19 sierpnia 2021 roku po raz jedenasty odbędzie się Exodus Młodych – Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży, w tym roku zapraszamy do  Górecka Kościelnego. Tematem spotkania będzie hasło: Chodź i zobacz.

 3. Módlmy się za przebywających na wakacjach i urlopach, z zwłaszcza za rolników, o dobrą pogodę na czas zbiorów.

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

maja - odpust

rozpoczęcie budowy

parafian

ogłoszenia

XVII Niedziela Zwykła

25.07.2021

 1. Dziś, po Mszach św. Błogosławieństwo pojazdów i zbiórka do puszek na środki transportu dla polskich misjonarzy.

 2. Jutro wspomnienie św. Joachima i Anny Rodziców NMP. Jest to dzień szczególnej wdzięczności dla rodziców i dziadków.

 3. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas dla Powodzian.

 4. Zmarli: Sebastian Włoch l. 40, Alfreda Bilska l. 94.

 5. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuariów: Kodeń, Pratulin, Święta Woda, Wigry, Sejny, Sokółka, Augustów, Kruszyniany 06-08 września 2021 r. Zapisy u ks. Proboszcza do końca lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

 6. Jest do nabycia nowy numer TK Niedziela.

 7. Dziękuję, za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na fotowoltaikę 7646 zł. Bóg zapłać oraz za ofiary indywidualne:100, 150, 3x 200 zł., oraz 1500 i 400 zł. na figurę św. Józefa.

 1. W dniach 2-13 sierpnia odbędzie się 39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasna Górę.

 2. W dniach 17-19 sierpnia 2021 roku po raz jedenasty odbędzie się Exodus Młodych – Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży, w tym roku zapraszamy do  Górecka Kościelnego. Tematem spotkania będzie hasło: Chodź i zobacz.

 3. Módlmy się za przebywających na wakacjach i urlopach, z zwłaszcza za rolników, o dobrą pogodę na czas zbiorów.

zrób krok do przodu

Dołącz do duszpasterstwa

Ministranci

Ministrant – nazwa pochodzi od łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami (OWMR 66). Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni.

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" - katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR

Legion Maryi

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Oaza Rodzin

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Schola

W naszej parafii istnieje również schola młodzieżowa
uświetniająca śpiewem i muzyką Msze Święte i inne ważne wydarzenia.