Ogłoszenia

Ogłoszenia, XIX Niedziela Zwykła, 09.08.2020 r.

 1. Dziękuję za pomoc ks. Radosławowi Łukasiewiczowi, który w czerwcu otrzymał święcenia prezbiteratu. ks. Radosław przez tydzień będzie posługiwał w naszej Parafii zastępując ks. Proboszcza.
 2. Dzisiaj o godz. 13.00, ostatnia grupa dzieci klasy III przystąpi do I Komunii św.
 3. W środę, 12 sierpnia, wspominamy wizytę papieża Jana Pawła II w naszym mieście. O 20.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienie prowadzone przez młodzież ze wspólnoty Galilea oraz Apel Papieski o godz. 21.00 transmitowany przez Katolickie Radio Zamość.
 4. W piątek, 14 sierpnia, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to dzień modlitwy za pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach.
 5. W sobotę, 15 sierpnia, będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00.
 6. W dniach 18 – 20 sierpnia odbędzie się 10. Exodus Młodych w Górecku Kościelnym. Zapraszamy młodzież do udziału, w tym roku tylko w formie dojazdowej, bez noclegów na miejscu. Szczegóły u ks. Dominika.
 7. Jutro o godz. 17.00 nauki przedmałżeńskie tylko z księdzem.
 8. W tym tygodniu wspominamy: św. Wawrzyńca, św. Klary i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 9. Dziękuję, za ofiary złożone na potrzeby parafii: – 50 zł., 100 zł. i 1000 zł.
 10. Do nabycia jest TK Niedziela i Egzorcysta.
 11. Proszę o przestrzeganie rozporządzeń związanych z epidemią.

Błogosławionego tygodnia życzą  Duszpasterze Parafii MB Królowej Polski

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

maja - odpust

rozpoczęcie budowy

parafian

Ogłoszenia, XIX Niedziela Zwykła, 09.08.2020 r.

 1. Dziękuję za pomoc ks. Radosławowi Łukasiewiczowi, który w czerwcu otrzymał święcenia prezbiteratu. ks. Radosław przez tydzień będzie posługiwał w naszej Parafii zastępując ks. Proboszcza.
 2. Dzisiaj o godz. 13.00, ostatnia grupa dzieci klasy III przystąpi do I Komunii św.
 3. W środę, 12 sierpnia, wspominamy wizytę papieża Jana Pawła II w naszym mieście. O 20.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienie prowadzone przez młodzież ze wspólnoty Galilea oraz Apel Papieski o godz. 21.00 transmitowany przez Katolickie Radio Zamość.
 4. W piątek, 14 sierpnia, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to dzień modlitwy za pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach.
 5. W sobotę, 15 sierpnia, będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00.
 6. W dniach 18 – 20 sierpnia odbędzie się 10. Exodus Młodych w Górecku Kościelnym. Zapraszamy młodzież do udziału, w tym roku tylko w formie dojazdowej, bez noclegów na miejscu. Szczegóły u ks. Dominika.
 7. Jutro o godz. 17.00 nauki przedmałżeńskie tylko z księdzem.
 8. W tym tygodniu wspominamy: św. Wawrzyńca, św. Klary i św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 9. Dziękuję, za ofiary złożone na potrzeby parafii: – 50 zł., 100 zł. i 1000 zł.
 10. Do nabycia jest TK Niedziela i Egzorcysta.
 11. Proszę o przestrzeganie rozporządzeń związanych z epidemią.

Błogosławionego tygodnia życzą  Duszpasterze Parafii MB Królowej Polski

zrób krok do przodu

Dołącz do duszpasterstwa

Ministranci

Ministrant – nazwa pochodzi od łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami (OWMR 66). Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni.

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" - katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR

Legion Maryi

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Oaza Rodzin

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Schola

W naszej parafii istnieje również schola młodzieżowa
uświetniająca śpiewem i muzyką Msze Święte i inne ważne wydarzenia.