Parafialny Zespół Caritas

21 marca w naszej parafii został powołany Parafialny Zespół Caritas. Uroczystego powołania dokonał Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Marcin Jakubiak. Parafialne Zespoły Caritas gromadzą ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój...
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej...
Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne

Trwają rekolekcje Wielkopostne, któe prowadzi ks. dr Zygmunt Jagiełło – notariusz Kurii Diecezjalnej i Dyrektor Archiwum Diecezjalnego. Dla wszystkich, którzy chcą powrócić do nauk wygłoszonych przez księdza rekolekcjonostę, lub nie mogli uczestniczyć w...