Nowości

TRANSMISJA ON-LINE
EXODUS MŁODYCH

EXODUS MŁODYCH

W dniach 22 -25 sierpnia 2023 roku w Zwierzyńcu odbędzie się XIII  Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Exodus Młodych. Organizatorem spotkania jest Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Fundacja Exodus...

Kalendarium

[calendar id=”2547″]

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

maja - odpust

rozpoczęcie budowy

parafian

ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2023

 1. Dziś na Mszy św. o godz. 7.00 zostały pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Proszę parafian o przyjęcie znaku miłości i pokoju oraz życzeń bożonarodzeniowych.

      Opłatki są do nabycia w kościele przy chrzcielnicy oraz będą roznoszone przez parafian.Ofiary z opłatków, przeznaczone są na ogrzewanie kościoła.

 1. Dziś, Diecezjalny Dzień Młodzieży  w naszym kościele. Program:

14:30 – zawiązanie wspólnoty

14:45 – uwielbienie Pana Boga – świadectwa i pieśni młodych ,, z pośpiechem z Lizbony do Zamościa”

16:00 – Msza Święta z ks. Biskupem Marianem Rojkiem, podczas której odbędzie się obrzęd przyrzeczenia młodzieży do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

17:30 – poczęstunek i integracja.

      Jutro(27.11.2023) Msza św. o godz. 18.00 za zmarłych pracowników i funkcjonariuszy Administracji Skarbowej.

 1. Wtorek, nabożeństwo ku czci św. Szarbela, rozpocznie się o godz. 17.00.

 2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota Miesiąca.

 3. Odwiedziny chorych w piątek.

 4. W pierwszy piątek Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 16.30 dla dzieci, 18.00.

Spowiedź 6.20 – 7.00, 16.00 – 16.30, 17.15 – 18.00.

 1. Droga krzyżowa niepełnosprawnych – I piątek miesiąca o 1500

 2. Zmiana tajemnic w najbliższą sobotę o godz. 17.00 medytacja, różaniec, Litania Loretańska, Msza św. o godz. 18.00 w intencji KŻR.

 3. Róża dzieci, zmiana tajemnic różańcowych za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30.

 4. W pierwszą sobotę miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 7.00 do 18.00.

 5. Za tydzień spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania.

 6. Za tydzień Nowy Rok Kościelny.

 7. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się 10 grudnia, poprowadzi Ojciec Redemtorysta.

 8. Kościół Greckokatolicki Zaprasza na Liturgię w języku ukraińskim do kościoła św. Mikołaja w Zamościu, 10 grudnia godz. 16.00.

 9. Parafia św. Michała Archanioła w Zamościu zaprasza w sobotę na Męski Różaniec o godz. 10.00.

 10. Plan roznoszenia opłatków 2023 rok, bloki nr:

  od godz. 9.00 i 15.30 ul. Hetmana J. Zamoyskiego bloki nr:

  10, 12, 18, 20  – poniedziałek 27.11.2023

  14, 16, Joty, 28, 30 – wtorek 28.11.2023

  32, 32A, 34, 34A,  – środa 29.11.2023

  36, 38, 40, 42,   – czwartek 30.11.2023

  od godz. 9.00 i 16.30 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego bloki nr:

  28, 30 – poniedziałek – 27.11.2023

  36, 38 – wtorek 28.11.2023

  34, 40, 63  – środa 29.11.2023

  42, 75, 81 – czwartek 30.11.2023

  50, 50A – piątek 01.12.2023

  120 – sobota 02.12.2023

  od godz.16.30, sobota od godziny 9.00 ul. Infułacka bloki nr:

  7 – środa 29.11.2023

  9 – czwartek 30.11.2023

  15 – piątek 01.12.2023

  17 – sobota 02.12.2023 (godz. 9.00)

zrób krok do przodu

Dołącz do duszpasterstwa

Ministranci

Ministrant – nazwa pochodzi od łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św.

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami (OWMR 66). Lektor ma własną funkcję w czasie sprawowania Eucharystii i powinien ją spełniać osobiście, choćby w zgromadzeniu liturgicznym byli obecni duchowni.

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" - katolicka charyzmatyczna wspólnota ewangelizacyjna, którą założył w roku 1992 ojciec Krzysztof Czerwionka CR

Legion Maryi

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Oaza Rodzin

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie twórcze i aktywnie spędzić swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Schola

W naszej parafii istnieje również schola młodzieżowa
uświetniająca śpiewem i muzyką Msze Święte i inne ważne wydarzenia.