Historia, Duszpasterze, Sakramenty

Parafia

o parafiI

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu

Decyzją bpa Bolesława Pylaka rozpoczęto w 1982 r. tworzyć w Zamościu nowy ośrodek duszpasterski. Parafia została erygowana 8 XII 1983 r. Powstała z podziału parafii kolegiackiej oraz św. Mikołaja i Św. Krzyża. Włączono ją do dekanatu zamojskiego nowomiejskiego (obecnie zamojskiego). Poświęcenie placu pod budowę kościoła odbyło się 10 maja 1983 r.
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w 1983 r. odbyło się poświęcenie kaplicy pw. MB Królowej Polski.
12 czerwca 1999 r., przy kościele parafialnym, miało miejsce spotkanie wiernych naszej Diecezji (i nie tylko) z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

 

Kościół parafialny, pw. MB Królowej Polski, z lat: 1986-93, kamień węgielny, z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, poświęcony 13 IV 1987 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II, wmurowany, 21 VI 1987 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Murowany z czerwonej cegły, wg projektu mgr inż. Romana Orlewskiego, konstruktor – inż. Edward Mirowski, inspektor nadzoru – inż. Edward Typiak, konsekrowany, 8 grudnia 1993 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Założony na planie wieloboku do którego, od strony północnej, przylega budynek Kurii Diecezjalnej, w stylu współczesnym, architekturą przypomina koronę nawiązującą do tytułu kościoła. Ołtarz główny wykonany w mozaice, poświęcony, 12 grudnia 2000 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. W centralnym miejscu ołtarza, na tle mozaiki ziemi – jutrzenki – umieszczony obraz MB Królowej Polski, powyżej rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego obejmującego swoim miłosierdziem, przedstawionego w postaci świetlistego koła, cały wszechświat, wyk. wg projektu Marii Gmyz z Zamościa.

Obok kościoła dzwonnica z 1998 r., w niej trzy dzwony poświęcone, 12 czerwca 1999 r., przez Papieża Jana Pawła II.

Przy wejściu do kościoła umieszczono tablicę z napisem:
Oto jest Dom i Brama Niebios
Kościół Matki Boskiej Królowej Polski
Wybudowany w latach 1986-1993 z ofiar wiernych
Na Jubileusz 600-lecia obecności Matki Bożej
W Jasnogórskim Sanktuarium i uczczenia
Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Uroczystego poświęcenia dokonał
Biskup Diecezjalny Zamojsko-lubaczowski
Prof. Dr hab. Jan Śrutwa
W Niepokalane Poczęcie NMP – 8 XII 1993
Budowę kościoła prowadził
Ks. prob. kan. Janusz Romańczuk
Autor projektu – mgr inż. arch. Roman Orlewski
Konstruktor – inż. Edward Mirowski
Inspektor nadzoru – inż. Edward Typiak
Niech ta Świątynia Pańska
Służy Ludowi Bożemu

W powiązanym z kościołem znalazła się Kuria Diecezjalna. Tuż obok powstał Dom Diecezjalny, wybudowany w latach 1995-1997, w którym znajdują się: rezydencja biskupa diecezjalnego, mieszkania pracowników Kurii, pomieszczenia muzealne i dydaktyczne oraz archiwum i biblioteka. Od 1998 r. w budynku Kurii funkcjonuje rozgłośnia Katolickiego Radia Zamość.

Msze Święte i Nabożeństwa

Msze święte

W dni powszednie: 6.30, 7.00 i 18.00

 

W święta: 6.30, 8.30, 10.00 i 18.00

W niedziele i uroczystości: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 (oprócz wakacji) i 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Każdego dnia od godz. 17.00 do 18.00, w I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 do 18.00

 

Modlitwa różancowa

 

Codziennie o godz. 17.15

 

Wypominki

Różaniec wypominkowy za zmarłych: w listopadzie codziennie o godz. 17.15

Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W każdą środę o godz. 18.00

I Piątek i I Sobota

I Piątek: spowiedź 6.20-7.00, 16.00-16.30 i 17.15-18.00,

Msze święte: 6.30, 7.00, 16.30, 18.00

odwiedziny chorych: ks. Maciej i ks. Dominik: od godz. 8.30,

Litania do Najświętszego Serca Jezusa, po Mszy św. o godz. 6.30 i 16.30 oraz przed 18.00. 

I Sobota: Litania Loretańska po Mszy św. o godz. 6.30 i o godz. 17.40,

Zmiana Tajemnic Różańcowych o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, 15 minut medytacji nad jedną z tajemnic różańcowych

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

W niedziele przed Mszą św. o godz. 10.00 i przed Mszą św, o godz. 16.00 oraz w 3. piątek miesiąca po mszy świętej o godz. 18.00

 

Gorzkie żale

W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.40

Droga krzyżowa

Droga krzyżowa: w piątki Wielkiego Postu

16.00 - dla dzieci
17.15 - dla dorosłych i młodzieży

Nabożeństwa majowe i czerwcowe

Nabożeństwo majowe - o godz. 17.40

Nabożeństwo czerwcowe - o godz. 17.45

Nabożeństwo do św. Charbela

28. dzień miesiąca, od godz.17.00

Duszpasterze

Ks. Miłosław Żur

Proboszcz

Opiekun grup: Koła Żywego Różańca, Droga Neokatechumenalna

 

Dane kontaktowe
e-mail: miloslawzur@wp.pl

Ks. Sławomir Portka

Wikariusz

Opiekun grup: LSO, Kółko Różańcowe Dzieci i Młodzieży

 

Dane kontaktowe
e-mail: rimowalsp@o2.pl

Ks. Marian Janusz Romańczuk

Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik gremialny kapituły katedralnej


Ks.Maciej Lewandowski

Wikariusz

Opiekun grup: Galilea

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

Dane kontaktowe
tel.: ks.ml@wp.pl

Ks. Paweł Kubiszyn

Wikariusz

Opiekun grup: KSM, Legion Maryi, Wspólnota Krwi Chrystusa

 

Dane kontaktowe
e-mail: pkubiszyn87@gmail.com

Ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas diec. Zamojsko –  Lubaczowskiej


 

PODSTAWOWE INFORMACJE

SAKRAMENTY

Chrzest

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

 

Rz 6, 3-4

 

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10.00.

 

Spisywanie aktów chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godzinach jej funkcjonowania.

 

Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w kancelarii parafialnej w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 16.00.

 

 

 

Rodzice powinni przynieść ze sobą:

 

- skrócony akt urodzenia dziecka

 

- (jeżeli nie mieszkają na terenie naszej parafii) -  Pozwolenie na chrzest dziecka poza własną parafią.

 

- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, które kandydat na chrzestnego/chrzestną pobiera ze swojej parafii (czyli tej, na terenie której mieszka)*

 

 

 

*Wwymagania stawiane rodzicom chrzestnym reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

 

 

 

 

Sakrament małżeństwa

Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (Mt 19. 4 -6)

Informacje dla pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński

Pragnący przyjąć sakrament małżeństwa zobowiązani są zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Oczywiście datę ślubu ustalamy w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej. Należy pamiętać, że do przyjęcia każdego sakramentu należy być odpowiednio przygotowanym. Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje cykl nauk prowadzonych przez duszpasterza oraz poradnię rodzinną. Nauki przedmałżeńskie są KONIECZNYM warunkiem przyjęcia tego sakramentu.

Wymagane dokumenty:

Świadectwo chrztu - nie starsze niż sprzed 6 miesięcy

Zaświadczenie o bierzmowaniu (stosowna adnotacja powinna znajdować się na świadectwie chrztu)

Dowody osobiste

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest przez 6 miesięcy - przy czym przynajmniej ostatni dzień ważności dokumentu musi być dniem ślubu)

Pozwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią zamieszkania (TYLKO jeśli oboje nupturienci mieszkają poza naszą parafią)

Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi

 

 

Sakrament małżeństwa - nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w poniedziałek, katecheza z księdzem godz. 17.00, poradnia rodzinna godz. 17.30.

Przez okres wakacji nie będzie nauk przedmałżeńskich

Bierzmowanie

Do sakramentu bierzmowania przystępują osoby, które tego pragną i są odpowiednio przygotowane (Kan. 843 - § 1 i 2 KPK).

Start przygotowań - Eucharystia o godz. 18.00, 18 września.

Pierwsze spotkanie dla kandydatów i rodziców - 12 września po Mszy Świętej o godz. 11.30.

Bierzmowanie w 2023 r. będzie udzielane 12 maja podczas mszy świętej o godz. 18.00.

 

 

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu czoła i rąk chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach wschodnich); namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana - celebransa, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Sakrament jest udzielany chorym po umówieniu wizyty w zakrystii lub kancelarii.