21 marca w naszej parafii został powołany Parafialny Zespół Caritas. Uroczystego powołania dokonał Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Marcin Jakubiak.

Parafialne Zespoły Caritas gromadzą ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój czasumiejętnościpieniądze. Wychodzą naprzeciw potrzebom swoich braci w konkretny sposób. Dzięki nim osoby samotne mają z kim porozmawiać, bezdomni odnajdują ciepły kąt, osoby dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi otrzymują wsparcie. Jest to pomoc duchowa i materialna.

Wolontariuszom PZC przyświeca ewangeliczna inspiracja ich działania. Celem posługi Caritas nie jest tylko podzielenie się chlebem czy posprzątanie starszej osobie mieszkania – jest to coś więcej – uświęcenie drugiego człowieka oraz jego przynależność do Chrystusa.

Cieszymy się bardzo, że w naszej parafii znalazły się osoby chcące włączyć się w pomoc drugiemu w Parafialnym Zespole Caritas.