9 września o godz. 18.30 zapraszamy na Kurs Alfa.

CZYM JEST ALFA?

Alpha jest parafialnym narzędziem ewangelizacyjnym opartym na gościnności, dzieleniu się i otwartej rozmowie.

Alpha jest narzędziem, które wprowadza ludzi do poznania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie – kerygmatu. Jak mówi papież Franciszek: „Nie ma nic bardziej solidnego,  bardziej głębokiego, bardziej pewnego, bardziej treściwego i bardziej mądrego niż takie orędzie.” (EG, 165).

Alpha zabiera ludzi w podróż, prowadząc często do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.
To pozwala ludziom zadawać pytania, dzielić się pomysłami, budować przyjaźń i doświadczać miłości Boga poprzez moc Ducha Świętego.

Alpha jest dla każdego; ze wszystkich środowisk, ze wszystkich kontekstów, w każdym wieku. Alpha szczególnie przyciąga wielu młodych ludzi, którzy zadają pytanie: „Czy w życiu jest coś więcej?”.

Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o zgłoszenie się w kancelarii lub zakrystii.