Chcemy włączyć się w akcję Iskra Bożego Miłosierdzia, aby poprzez modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia modlić się w następujących intencjach:

1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521). 2. Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to, co głęboko dzieli naszą wspólnotę. Dlatego chcemy prosić Pana o dar jedności dla Kościoła., 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.

2. Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to, co głęboko dzieli naszą wspólnotę. Dlatego chcemy prosić Pana o dar jedności dla Kościoła.,

3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.

Gromadzimy się 28.IX.2019 o godz. 15.00 przy przystanku MZK al. Wyszyńskiego – naprzeciw Hotelu Jubilat. ZAPRASZAMY