Jak każdego 12-tego dnia miesiąca zgromadziliśmy się w naszym kościele na modlitewnym spotkaniu. Jest to wyraz naszej pamięci i wdzięczności za wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym kościele 12 czerwca 1999 r. Całość ro

zpoczęła się o godz. 20.00 adoracją Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą uwielbienia wraz z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. O godz. 21.00 wraz z wiernymi łączącymi się z nami poprzez Katolickie Radio Zamość stanęliśmy do apelu, aby jeszcze raz zapewnić Matkę Bożą Królową Polski „jestem, pamiętam i czuwam”.

Zapraszamy co miesiąc do wspólnego modlitewnego czuwania od godz. 20.00.