6 grudnia na rozpoczęcie rekolekcji parafialnych zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Zygmunta Pisarskiego.

Urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie.
Ks. Zygmunt Pisarski pracował kolejno w Modliborzycach, Soli, Zamchu, Trzęsinach, Perespie, a jak się okazało ostatnią jego parafią była parafia pounicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Gdeszynie, w której objął probostwo 1 września 1933 roku. Była to parafia zamieszkała przez kilka narodowości: Polaków, Ukraińców i Żydów.
W 1942 r. Polaków zamieszkałych w Gdeszynie i okolicy dotknęły wysiedlenia. Okupanci wywierali coraz większy nacisk także na ks. Pisarskiego, aby opuścił parafię. Życzliwi parafianie radzili księdzu wyjechać. On jednak odmówił opuszczenia swoich wiernych. Dniem największej próby i ofiary dla ks. Pisarskiego był 30 stycznia 1943 r. Ksiądz Pisarski został zamordowany przez gestapo. Zginął, ponieważ nie chciał wydać sowieckich partyzantów.

Warto zapoznać się życiorysem tego  błogosławionego na stronie Katolickiego Radia Zamość lub w artykule ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego