Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską akcję Różaniec do granic nieba

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej.
Dzisiaj potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta.
Chcemy poprzez wspólną modlitwę zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

Jak to robimy?

Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki.
Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.

1. Modlimy się codziennie wspólnie o godz. 20.00
2. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.
3. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty
4. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.