Zachęcamy do wzięcia udziału w rekolekcjach dla rodzina RODZINA33.

Dlaczego warto, abyście wspólnie wzięli udział w rekolekcjach małżeńskich RODZINA33:

  • Rekolekcje zbliżą Was do siebie, odnowią i jeszcze bardziej wzmocnią Wasze relacje.
  • Wspólne wejście w ten czas stanie się okazją do jeszcze głębszego odkrycia Waszych więzi z Bogiem.
  • Rekolekcje na nowo ukażą Wam pełnię znaczenia słów przysięgi małżeńskiej oraz pozwolą zrozumieć wzajemną odpowiedzialność.
  • Rekolekcje rzucą światło na to, jak Wasze relacje małżeńskie oparte na prawdziwej, ofiarnej, odpowiedzialnej miłości mają budujący wpływ na rozwój Waszych dzieci.
  • Rekolekcje przygotują Was na uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przed Bogiem i dadzą szansę na nowy, jeszcze piękniejszy początek.

Jak wziąć udział w rekolekcjach RODZINA33?

1. Rekolekcje RODZINA33 to rekolekcje małżeńskie, dlatego bardzo ważne jest zaproszenie Twojego współmałżonka do tej wspólnej drogi.

2. Gdy się zdecydujecie, by przejść te rekolekcje razem, kliknijcie w zakładkę Rozpocznij Rekolekcje  i wybierzcie Dzień 1. Po kliknięciu w dany dzień rekolekcji wyświetlą się Wam różne formy rozważań: tekst oraz video. Wybierzcie tę formę, która Wam najbardziej odpowiada i zacznijcie rekolekcje.

3. Poza odsłuchaniem medytacji oraz 5/15-minutową modlitwą, warto, abyście podzielili się ze sobą swoimi przeżyciami.

4. W niedziele zapraszmy do podsumowania tygodnia rozważań przed Najświętszym Sakramentem. Jęsli nie będzie zorganizowane w Waszej parafii zapraszamy do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu na godz. 20.00 (od 28.11) lub poprzez kanał YT

5. Rekolekcje kończą się Odnowieniem Przyrzeczeń Małżeńskich oraz złożeniem Aktu Zawierzenia Waszej Rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu. Zachęcamy, aby tego dnia pójść do parafii na wspólną Mszę Świętą, na której odnowicie swoje przyrzeczenia małżeńskie. Akt Zawierzenia będzie dostępny w sekcji Do pobrania.

Na stronie rodzina33.pl są również dostępne materiały RODZINA33 DLA DZIECI  w zakładce Rodzina33 dla dzieci.

Na stronie DUSZPASTERSTWA RODZIN można także podać informację o Waszej Rodzinie, którą chcemy otoczyć szczególną modlitwą