Sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

W sakramencie bierzmowania człowiek wierzący zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Otrzymuje w tym sakramencie szczególną mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym.

Aby dobrze przygotować się do tego ważnego wydarzenia i w pełni skorzystać z owoców tego sakramentu trzeba przygotować się na przyjęcie tego daru.

18 września młodzież naszej parafii złożyła uroczyście deklaracje przygotowania do sakramentu bierzmowania potwierdzone przez rodziców

Na zakończenie Mszy kandydaci przyjęli indywidualne błogosławieństwo udzielone przez kapłanów.

Otoczmy kandydatów oraz ich przygotowanie swoją modlitwą.