14 września 2019 r. cała Polska przeżywała akcję „Polska pod krzyżem”. Na Lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem zgromadziło się wiele tysięcy osób, aby modlić się w blasku krzyża oraz publicznie wyznać swoją wiarę. Także nasi parafianie pojechali, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Inni, którzy nie mogli pojechać, a chcieli trwać na modlitwie, zgromadzili się licznie w naszym kościele, aby wraz z pasterzem naszej diecezji ks. Bp. Marianem Rojkiem sprawować Najświętszą Ofiarę oraz modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia pod krzyżem misyjnym.