Już 10 marca 2019 w naszej Parafii zaczniemy Misje Parafialne. To szczególny czas działania Pana Boga w naszym życiu. Zachęćmy naszych domowników sąsiadów , przyjaciół do uczestnictwa w tym świętym czasie. Bądźmy Apostołami Dobrej Nowiny

10- 17 Marca 2019 r.

Prowadzi o. Sławomir Zieliński OFM Conv.

Niedziela 10 marca

BIBLIA odwieczne Słowo Boga.

Uroczysta intronizacja Pisma Świętego w kościele i w domach. Na głównej Mszy św. uroczyste wniesienie Biblii i umieszczenie na wcześniej przygotowanym miejscu w prezbiterium. W domach przygotowujemy godne miejsce dla Księgi Pisma Świętego i podczas wspólnej modlitwy dokonujemy intronizacji Słowa Bożego w rodzinie.

7.00 – Msza św. z nauka ogólną

8.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.00 – Msza św. z nauka ogólną

11.30 – Msza św. z nauka dla dzieci

15.00 – Msza św. z nauka dla młodzieży

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

Poniedziałek 11 marca

RODZIMY SIĘ DLA KOŚCIOŁA – dzień odnowienia sakramentu Chrztu Świętego.

W tym dniu skupiamy się wokół chrzcielnicy, która staje się głównym akcentem dekoracji tego dnia misyjnego. Wszyscy wierni przynoszą ze sobą świece i podczas Mszy św. odnawiamy przyrzeczenia Chrztu św.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.30- Msza św. z nauka ogólną

16.00 – Msza św. z nauka ogólną

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

Wtorek 12 marca

ŚWIADKOWIE WIARY – dzień sakramentu bierzmowania

Jako dojrzali chrześcijanie, chcemy bardziej zrozumieć, co znaczy przyznać się do Boga, wyznawać Go publicznie i stawać w obronie wiary. Centrum tego dnia jest krzyż, do którego podchodzimy i publicznie adorujemy, a tym samym przyznajemy się do Ukrzyżowanego.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.30- Msza św. z nauka ogólną

16.00 – Msza św. z nauka ogólną

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

Środa 13 marca

MY GRZESZNI – dzień sakramentu pokuty i pojednania

Przyznając się do swego grzechu, dokonujemy pojednania w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i dopiero wtedy ze skruchą i żalem przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, rozliczając przed Bogiem całe życie. Chcemy, aby prawda wyzwoliła nas i uczyniła na nowo dziećmi Miłosiernego Boga.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.00 – 10.15 – Nauka dla przedszkolaków

10.30 – Msza św. z nauka dla Szkoły Podstawowej

12.00 – Msza św. z nauką dla szkoły średniej

16.00 – Msza św. z nauka ogólną

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

Czwartek 14 marca – Dzień spowiedzi

Pan mój i Bóg mój – dzień sakramentu kapłaństwa i eucharystii

Przeżywamy spotkanie z Bogiem w Wieczerniku, którym jest świątynia parafialna. To tutaj zamieszkał Bóg w Najświętszym Sakramencie i tutaj możemy Go adorować. Bóg daje nam się cały poprzez posługę kapłanów, sług Wieczernika. Po porannej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona przez grupy parafialne.

Po wieczornej Mszy św. modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

Jest to dzień spowiedzi misyjnej.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.00 – 10.15 – Nauka dla przedszkolaków

10.30- Msza św. z nauka dla Szkoły Podstawowej

12.00 – Msza św. z nauką dla szkoły średniej

16.00 – Msza św. z nauka ogólną

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

Piątek 15 marca

BYŁEM CHORY – dzień poświęcony Bożemu Sercu

i ludziom chorym i starszym.

Stajemy na Golgocie, aby lepiej zrozumieć sens cierpienia i poprzez swoje cierpienie, przyjęte jako zaproszenie do Drogi Krzyżowej, stawać się współczesnym Cyrenejczykiem, Weroniką, czy współczującymi niewiastami.

Msza św. dla ludzi chorych i starszych, którym udzielony zostanie sakrament namaszczenia chorych. Około pół godziny przed Mszą św. spowiedź dla chorych.

Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo powierzenia parafii Bożemu Sercu.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami parafii. W tym dniu nie ma już wieczornego Apelu Jasnogórskiego.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.00 – 10.15 – Nauka dla przedszkolaków

10.30- Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej

12.00 – Msza św. z nauką dla szkoły średniej

16.00 – Msza św. dla ludzi chorych i starszych.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

19.00 – Droga Krzyżowa

Sobota 16 marca

CO BÓG ZŁĄCZYŁ – dzień sakramentu małżeństwa

Z Maryją stajemy w kanie Galilejskiej, aby cieszyć się zaślubinami. Dla nas Kaną Galilejską będzie uczestnictwo w Liturgii, podczas, której odnawiane będą śluby małżeńskie. Na Mszy św. gromadzi się cała rodzina i składa dziękczynienie Bogu za dar miłości małżeńskiej.

6.30 – Msza św. z nauka ogólną

10.30- Msza św. z nauka ogólną

16.00 – Msza św. z nauka ogólną

18.00 – Msza św. z nauka ogólną

Niedziela 17 marca- Zakończenie Misji

PRZEZ KRZYŻ I ZMARTWYCHWSTANIE – dzień radości ze zwycięstwa Dobra

Niedziela jako pamiątka zmartwychwstania gromadzi wspólnotę Kościoła, po to, aby uświęciła dzień święty. Tak jak Apostołowie, niewiasty i uczniowie z Emaus, biegniemy, aby kolejny raz przeżyć cud Zmartwychwstania.

Na te pamiątkę po głównej Mszy św. udajemy się z procesją pod misyjny krzyż, ustawiony jako świadectwo dla nas i pokoleń, które po nas przyjdą, że przez krzyż przyszło zmartwychwstanie i odkupienie człowieka.

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

8.30 – Msza św. z nauką ogólną

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci

15.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

18.00 – Msza św. z nauką ogólną