W dniach 6-8 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe prowadzone przez Rektora kościoła św. Katarzyny w Zamościu ks. Marka Żura. W trakcie tych rekolekcji mogliśmy spotkać się z Panią Anną Krogulską, która przyjechała do nas z kopią Całunu Turyńskiego

Anna Krogulska urodziła się w roku 1955 w Krakowie. Po ukończeniu studiów zootechniocznych i teologicznych przez pięć lat przebywała w Afryce na misjach wśród Pigmejów i plemion Bantu. Po powrocie do Polski napisała pracę na temat hierarchii wartości Pigmejów Baka i uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora nauk humanistycznych. Obecnie jest misjonarką i ewangelizuje w wielu krajach na różnych kontynentach, a zwłaszcza wśród Polonii. Przedstawia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, oraz jego Zmartwychwstanie na podstawie Całunu Turyńskiego. Dr Krogulska była jedną z założycielek pierwszego w Polsce, uznanego przez polski Episkopat, Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich. Zakończyła także budowę Centrum, w którym będzie chciała szkolić tych, którzy podjąć chcą się wykonywania pracy misjonarza świeckiego. Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.inkulturacja.pl/

Dziękujemy za świadectwo p. Annie oraz możliwość wpatrzenia się w oblicze Jezusa z Całunu Turyńskiego.