Św. Ludwik M. Grignion de Montfort zaleca następujące praktyki końcowe:
– napisanie Aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi,
– przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
– uczestnictwo w Mszy Świętej,
– złożenie dobrowolnej daniny (post, umartwienie, jałmużna, zapalenie świecy…).
 
«Pod koniec trzeciego tygodnia wyspowiadają się i przyjmą Komunię św. w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi jako niewolnicy z miłości, a po Komunii św., co spróbują uczynić zgodnie z opisaną niżej metodą (patrz «Traktat», nr 266-273), odmówią akt ofiarowania się. Przyrzeczenie to powinni złożyć również na piśmie i podpisać w tym samym dniu.
Byłoby dobrze, by tegoż dnia złożyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności wobec ślubowań chrztu oraz by przez to wyrazić swoją zależność od Jezusa i Maryi. Daninę tę może stanowić post, jakieś umartwienie lub jałmużna czy zapalenie świecy. Wystarczy rzecz najdrobniejsza, byle tylko dana z czystej intencji, bo Jezus patrzy jedynie na dobrą wolę.
Co najmniej raz w roku, w rocznicę ofiarowania się, należy odnowić ów akt, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie. Zbawienne jest odnawiać je co miesiąc, a nawet codziennie, tymi słowami: Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i wszystko, co mam, jest Twoją własnością, umiłowany Jezu, przez Maryję, Twoją świętą Matkę».
(Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 231-233)
 
Uroczyste złożenie Aktu dokonamy dziś na Mszy św. o godz. 18.00. Trzeba przynieść własnoręcznie napisany i podpisany akt i po Komunii św. uroczyście go odczytamy. (tekst aktu znajduje się TUTAJ)
Ci, którzy nie będą w kościele a pragną złożyć ten akt zapraszamy do wspólnego przeżywania tego wydarzenia poprzez internet.